O nas

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protestanckich. Wszystkie jego zasady wiary są oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Zbór w Balinie skupia  35 wyznawców, a na świecie jest ponad 20 milionów.

W CO WIERZYMY?

Adwentyści wierzą w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa oraz w Trójcę Świętą. Praktykują biblijny chrzest dorosłych przez zanurzenie, świętują siódmy dzień tygodnia, sobotę, i żyją nadzieją na powtórne przyjście Zbawiciela. Dowiedz się więcej na stronie W co wierzymy?

KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE

Jako jeden z najszybciej wzrastających Kościołów chrześcijańskich, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stanowi dziś grono 20 milionów ochrzczonych wyznawców. Statystyki pokazują, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który w momencie powstania w 1863 roku liczył zaledwie 3500 członków, rozwija się dziś w niezwykle dynamicznym tempie. W 2014 roku do kościoła przyłączyło się 1 167 506 wyznawców, w 2015 roku było to już 1 260 880 osób, a w ubiegłym roku – 1 314 950. (źródło: adwent.pl)

MISJA ZDROWIA

Dużą rolę w adwentyzmie odgrywa nacisk, jaki Kościół kładzie na sprawy zdrowia. Ma to przejaw nie tylko w prowadzonych przez Kościół licznych ośrodkach zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodnie, kliniki), ale także w nauczaniu zdrowego stylu życia, prowadzeniu szkoleń zdrowej kuchni, walce z nałogami i  zachęcaniu do prowadzenia zdrowej diety wegetariańskiej.
Jednak ponad wszystko Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie nadziei, ludzie, którzy oczekują lepszej przyszłości obiecanej wszystkim wierzącym przez Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie na Jego powrót jest głównym motorem do życia i działania.

Historia

Poznaj fascynującą historię społeczności, która wielbiła Boga nawet, gdy groziły za to represje, także w czasie okupacji hitlerowskiej…

Ustawa państwowa

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest oficjalnie zarejestrowanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym. Jako jeden z 15…