Aktualności

Żywa świątynia

W styczniu tradycyjnie już spotykaliśmy się przez 10 dni w naszym kościele, aby wyrażać Bogu wdzięczność oraz zanosić do Niego nasze modlitwy. Spotkaniom towarzyszył śpiew, modlitwa, studium Słowa Bożego.

10 dni modlitw nawiązuje w swej idei do historii z Dziejów Apostolskich, kiedy w pokoju na piętrze gromadzili się pierwsi naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. Ich gorliwe i jednomyślne modlitwy poprzedziły wylanie Duch Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.

„Zechciej wysłuchać błagania twojego sługi
i twojego ludu izraelskiego,
gdy będą się modlić na tym miejscu.
Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie … ”

l Król. 8,30

Siostry i Bracia, Drodzy w Jezusie Chrystusie!

Kiedy zaczyna się kolejny rok, pojawiają się nowe oczekiwania i nadzieje. Związane są z doczesnością, tym, co można osiągnąć już tu, na takiej Ziemi, jaką ją widzimy. Jednak Dzieci Boże zawsze spodziewają się czegoś więcej, przede wszystkim wieczności z Panem Jezusem, a teraz wpływu Jego Ducha na własne życie oraz na Zbór. Starożytna Świątynia Jahwe była wspaniałym odbiciem planu zbawienia oraz drogi utrzymywania społeczności między Bogiem a człowiekiem. W czasie 10 dni, jakie chcemy spędzić w zborach na wspólnocie modlitwy, będziemy nawiązywać do tych niezwykłych obrazów unoszących do Niebiańskiego Przybytku i naszego Arcykapłana. Spotykajmy się w zborach, grupach i rodzinach szukając Bożej inspiracji i mocy dla naszego życia. Modląc się pamiętajmy o Kościele i jego misji oraz jedności, której potrzebujemy w wypełnieniu posłannictwa. Serdecznie zachęcam, aby wszyscy przyłączyli się do postu, jaki w sobotę 21 stycznia chcemy poświęcić wspomnianym wyżej intencjom. Niech Pan darzy nas pokojem, radością i mocą.

W imieniu Zarządu Kościoła – Jarosław Dzięgielewski

 

10-Dni-Modlitwy-2017-WEB3